Προφίλ
 ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

 « ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΜΙΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ »    

 

 

 

    Το Τεχνικό Γραφείο Πραγματογνωμόνων «Παναγιώτη Σταμίρη & Συνεργατών» δραστηριοποιείται στο χώρο των οδικών ατυχημάτων από το 1990 και έχει ως κύριο αντικείμενο τη διενέργεια μελετών για την αντικειμενική και εμπεριστατωμένη σύνταξη πραγματογνωμοσυνών. 

    Διευθύνεται από τον Παναγιώτη Σταμίρη, ειδικό ορκωτό πραγματογνώμονα τροχαίων ατυχημάτων, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Πραγματογνωμόνων (Π.Ε.Π.) και της Διεθνούς ομοσπονδίας  Πραγματογνωμόνων (F.I.E.A.) ο οποίος, σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες (πτυχιούχους μηχανολόγους), εγγυάται την διευθέτηση των υποθέσεών σας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.  

    Ευρύ φάσμα πελατών όπως ασφαλιστικές εταιρίες (Α.Ε.Ε.Γ.Α Η ΕΘΝΙΚΗ, ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, Α.Ε.Γ.Α Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ κ.α.), η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  αλλά και ιδιώτες αποδεικνύουν με την επί σειρά ετών συνεργασία τους, την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών του Τεχνικού Γραφείου Πραγματογνωμόνων «Παναγιώτη Σταμίρη & Συνεργατών». 

    Το Τεχνικό Γραφείο Πραγματογνωμόνων «Παναγιώτη Σταμίρη & Συνεργατών» εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα προγράμματα ψηφιακής αναπαράστασης ατυχημάτων και με συνεχή ενημέρωση των συνεργατών του σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, επιτυγχάνει την άψογη παρουσίαση πλήρως εμπεριστατωμένων πραγματογνωμοσυνών.